Särskild utbildning för vuxna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Särskild utbildning för vuxna

Särskilda utbildning för vuxna (Särvux) är en egen skolform som följer samma läroplan som kommunala vuxenutbildningen.
Utbildningen finns i Tegelbruksskolans lokaler.
Vuxna personer som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser. Vilka kurser vi erbjuder står på blanketten.

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna kan laddas ner från denna sida. Blanketten finns även att hämta i Åbyskolans reception.

Vill du veta mer om särvux i Klippan kontakta rektor Håkan Persson genom kundtjänst 0435 - 28 000.

Kontakt