Skolresor och inackorderingstillägg

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolresor och inackorderingstillägg

Grundskola

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte rätt till skolskjuts.

Kommunen har utifrån lagen fastställt ett skolskjutsreglemente för hur skolskjutsning ska ske, bland annat genom avståndsregler för elever i olika åldrar.

Använd gärna våra e-tjänster (klicka på e-symbolen under rubriken Kontakt). Du kan bland annat ansöka om skolskjuts via e-tjänst.

Gymnasieskola

Går du på gymnasieskola, kommunala eller fristående skolor, har din hemkommun ansvar för kostnaden för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadress) och skolan. Förutsättning för stöd till dagliga resor är att det är minst 6 kilometer till skolan, och att du inte samtidigt får inackorderingstillägg.

Om du bor i Klippans kommun, går på Klippans gymnasieskola och har minst 6 kilometer till skolan kommer ditt terminskort att skickas hem till dig.

Om du bor i Klippans kommun men går på en gymnasieskola i en annan kommun fyller du in ansökningsblankett som du finner under E-tjänster och blanketter, under gymnasieskola - Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola utanför Klippan. Du måste legitimera dig med Bank-id för att kunna göra din ansökan. Du kan också skriva ut blanketten, signera den och lämna i kundtjänst på kommunhuset. Om du beviljas ett terminskort så kommer det sedan att skickas hem till dig.

Följande villkor gäller för att kunna få gymnasiekort eller kontant resebidrag:

  • Du ska ha minst sex kilometers färdväg till skolan.
  • Du ska studera på gymnasial utbildning på heltid, studietiden ska vara minst 3 veckor. 
  • Du ska vara berättigad till studiehjälp, vilket innebär att du bara kan få busskort t o m vårterminen det år du fyller 20 . 
  • Du får inte ha möjlighet att åka till och från skolan med kommunens skolskjutsar. 
  • Du får inte samtidigt ha inackorderingstillägg, varken från kommunen eller CSN.

Har du frågor kring busskorten eller om du önskar göra en felanmälan utav ditt kort, tex borttappade eller avmagnetiserade kort, så är du välkommen att kontakta kundtjänst 0435-28000 eller kundtjanst@klippan.se

Skolskjutsar under vintern

Huvudregeln gällande skolskjutsar vid dåligt väder är att om vi inte har informerat på hemsidan eller i lokalradion att skolbussarna är inställda så går de som vanligt. Klippans kommun har ingen policy motsvarande 30-minutersregeln (har inte bussen kommit inom 30 minuter kan barnet gå hem igen).

Har ni frågor om skolskjutsar kan ni ringa Kundtjänst.


Busskortsansvarig gymnasieskolan
Marlene Christenson
Telefon: 0435 - 284 59
E-post: marlene.christenson@klippan.se    

Relaterad information