Gå till innehåll

Hantering av habiliteringsersättning

Klippans kommun har förtydligat hur habiliteringsersättning hanteras. Det är den ersättning som personer som deltar i daglig verksamhet inom LSS kan få. 

Habiliteringsersättningen i Klippans kommun baseras på hur lång tid per dag personen är på sin dagliga verksamhet (dagcentral eller individuell placering på annan arbetsplats).

Om du är på din dagliga verksamhet sex timmar eller mer per dag får du heldagsersättning. Om du är på din dagliga verksamhet två till fem timmar per dag får du halvdagsersättning.
Vid närvaro på under två timmar per dag utgår ingen ersättning.

Du får även ersättning vid deltagande i studiecirklar i den dagliga verksamhetens regi samt om din dagliga verksamhet håller stängt på grund av fortbildning eller planering.

Om du är frånvarande på grund av sjukdom, semesterledighet, skolundervisning eller aktivitetsdagar i din bostad så får du ingen ersättning för den tiden.

När du börjar din dagliga verksamhet lämnar du kontouppgifter till personalen så vi kan betala ut din ersättning.

Om du är på dagcentral registrerar din handledare din närvaro. Om du har individuell placering ansvarar du själv för att registrera din närvaro. Underlaget för din närvaro lämnar du till ansvarig administratör senast dag 7 på nästa månad. Om du inte lämnar in din närvaro i tid så kommer du får ersättning max tre månader bakåt.

Habiliteringsersättning betalas ut en gång per månad och utbetalning sker månaden efter utförd närvaro.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022