Gå till innehåll

Årets första kommunfullmäktige

Den 23 januari samlas de förtroendevalda för årets första sammanträde i kommunfullmäktige. Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

Saker som kommer att diskuteras är bland annat Polisens trygghetsmätning samt taxor för tobaksfria nikotinprodukter för att nämna några.

Datum och tid
2023-01-23, klockan 19.00.

Plats
Kommunfullmäktige hålls i Konsertsalen.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Polisens trygghetsmätning Alexandra Norén,
  kommunpolis
 4. Taxa för lagen om tobaksfria
  nikotinprodukter
  2022/327
 5. Revidering av reglemente för
  pensionärsrådet och
  funktionshinderrådet
  2022/355
 6. Ordning för inkallande av ersättare för
  Vänsterpartiet
  2022/406
 7. Val av ledamöter i stiftelsen Lars
  Anderssons minne för
  mandatperioden 2023-2026
  2023/15
 8. Motion från Johan Petersson (S),
  Tonny Svensson (C) och Börje Norén
  (C) om Styrgrupp för hållbarhetsfrågor
  2023/20
 9. Delgivningsärende

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2023