Gå till innehåll

Vad är på gång i Rönneå-projektet?

Rönneå flödar över klipporna vid Pappersbruket i Klippan

Rönneå är ett viktigt vatten för många olika fiskarter, till exempel lax och öring som simmar längs ån för att leka och fortplanta sig. Tre gamla kraftverk hindrar idag den naturliga forsen och därmed fiskens förutsättningar att ta sig upp längs ån.

Genom Rönneå-projektet har Klippans kommun köpt de tre kraftverken och de kommer att monteras ner.

- Att riva ut verken har en mycket positiv effekt för laxen och övriga arter som lever i Rönneå, berättar Tord Andersson, projektledare för Rönneå-projektet. Att köra verken hade dessutom brutit mot Mark- och miljödomstolens dom och hade krävt stora investeringar. Att skapa ett fritt flödande Rönneå med sin naturliga forsmiljö gör också området till ett attraktivt besöksmål för både kommunens invånare och besökare till vår kommun.

För att kunna riva ut verken måste Mark- och miljödomstolen ge kommunen tillstånd för hur rivningen ska gå till. Förra året lämnade Klippans kommun in en ansökan till domstolen om detta.

- Just nu går vi lite i väntans tider, säger Tord. Mark- och miljödomstolen kommer att kalla till huvudförhandling som drar i gång om några veckor. Då ska domstolen avgöra hur kraftverken ska rivas ut och meddela tillstånd för utrivningen.

Om du är nyfiken på alla de fiskar som bor i Rönneås biflöde Bäljane å är du välkommen att vara med på ett publikt elfiske den 22 mars. Då undersöker vi vilka fiskarter som finns i ån och studerar hur bottenfaunan ser ut. Det bjuds också på grillad korv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2023