Gå till innehåll

På gång på Åbyhem

Personer i varselkläder på väg att gå in i en byggnad som renoveras

Arbetet inför öppnandet av nya Åbyhem fortsätter. Nu är vi i gång med rekrytering och fler öppna hus för anhöriga planeras.

Åbyhem är i nuläget ett boende. Efter att renoveringen är klar kommer det bli två separata boenden, Rubinen för äldre med kognitiv svikt (exempelvis demenssjukdom) och Safiren som är ett vanligt vård- och omsorgsboende (somatiskt boende).

Just nu är rekryteringen av personal till nya Åbyhem i full gång, både för undersköterskor och för enhetschef.
- Eftersom nya Åbyhem blir två boenden i stället för ett som det är i nuläget behöver vi rekrytera fler medarbetare, berättar Fitore Sallova som projektleder Åbyhem.

Boende på Ljungbygården har blivit erbjudna en plats på nya Åbyhem. Längre fram under året kommer fler öppna hus anordnas för anhöriga till personer som bor på Åbyhem och Ljungbygården idag.

- Vi har haft öppna hus för anhöriga tidigare som var mycket uppskattade, berättar Fitore. De fick veta mer om nya Åbyhem och kunde ställa frågor till verksamhetschefer, enhetschefer och andra som jobbar med äldreomsorg i kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023