Gå till innehåll

Kommunfullmäktigesammanträde i maj

Den 22 maj samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige.
Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Klippans kommun sammanträder en gång per månad.

På agendan för sammanträdet finns totalt 10 ärenden som nu går upp till kommunens politiker för beslut. Då kommer bland annat Komppletteringsbudget 2023 samt Information om Rönneåprojektet att behandlas.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Information om Rönneåprojektet
 4. Kompletteringsbudget 2023
 5. Östra Ljungby 3:2 del av
  marköverlåtelseavtal
 6. Tillägg i reglemente för
  kommunstyrelsen och nämnderna
 7. Redovisning av erhållet partistöd 2022
  samt utbetalning för 2023
 8. Rapportering av ej verkställda beslut
  inom SoL och LSS
 9. Avsägelse från Lars-Erik Stadler (VF)
  av uppdrag som ersättare i
  kommunfullmäktige
 10. Val av lekmannarevisor till Söderåsens
  miljöförbund

Datum och tid
2023-05-22, klockan 19.00.

Plats
Kommunfullmäktige hålls i konsertsalen på musikskolan i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2023