Gå till innehåll

Följ arbetet med äldrestrategin

Personer sitter runt ett konferensbord och diskuterar

I maj månad har ytterligare workshops genomförts för att samverka och arbeta fram underlaget för kommunens äldrestrategi.

De senaste workshopsen hade fokus på samhällsplanering och bostäder respektive delaktighet genom samverkan med civilsamhället och andra aktörer.

- Precis som de tidigare workshopsen var dessa ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter, föreningar, politiker och andra intressenter, berättar Fitore Sallova, projektledare för äldrestrategin.

Ämnena som dök upp i diskussionerna var många. Bland annat pratade grupperna om hur det behövs ett äldreperspektiv i hur vi bygger vår fysiska miljö för att den ska vara tillgänglig. Aktiviteter för äldre var också en del av diskussionerna.
- Här pratade vi bland annat om att det finns många aktiviteter men att det är svårt att nå fram med informationen, säger Fitore. Likaså kan det vara svårt för äldre personer att ta sig till olika aktiviteter om de inte själva kör bil.

Samverkan är ett ord som kontinuerligt kommer upp under arbetet med äldrestrategin. Ett område där de flesta deltagare är överens om att vi alla kan bli bättre.
- Vi i kommunen behöver bli bättre på samverkan både inom vår egen organisation och ut mot civilsamhället. Samverkan ska inte riskera att bli personbundet utan det behöver formaliseras så att saker inte faller mellan stolarna eller rinner ut i sanden.

Flera personer sitter i grupper runt bord och diskuterar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2023