Gå till innehåll

Kommunfullmäktigesammanträde i september

Den 25 september samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige.
Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Klippans kommun sammanträder en gång per månad.

På agendan för sammanträdet finns totalt 15 ärenden som nu går upp till kommunens politiker för beslut. Då kommer bland annat hemställan från Treklövern om inköp av fastighet i Stidsvig samt några avsägelser att behandlas.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Krisberedskap och civilt försvar -
  Kommunledningsförvaltningens stab
  informerar
 4. Revidering av styrdokument för
  ”Regler för kulturpris,
  byggnadsvårdspris och nytänkarpris”
  och ”Föreningsledarpris”
 5. Hemställan från
  Samordningsförbundet Höganäs och
  Samordningsförbundet NNV Skåne
 6. Taxa - tillsyn av tobak och e-cigaretter
 7. Taxa tillsyn av receptfria läkemedel
 8. Taxa tillsyn av folköl
 9. Taxa tillsyn av tobaksfria
  nikotinprodukter
 10. Ny brandstation
 11. Beslut om antagande – Detaljplan för
  Härolden 1 Klippans kommun, Skåne
  län
 12. Interpellation från Diana Broman (C)
  till kommunstyrelsens ordförande
  gällande utveckling av Ljungbyhed
 13. Fråga från Michael Nemeti (S) till
  kommunstyrelsens ordförande med
  anledning av att Ljungbyheds flygplats
  firar jubileum 2026
 14. Val av nämndenmän vid Helsingborgs
  Tingsrätt för perioden 2024-2027
 15. Delgivningsärenden

Datum och tid
2023-09-25, klockan 19.00.

Plats
Kommunfullmäktige hålls i konsertsalen på musikskolan i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023