Gå till innehåll

Föräldrar ska bidra till placerade barns försörjning

Den 30 augusti fattade Klippans kommuns socialnämnd beslutet att föräldrar till barn under 18 år som är placerat av socialtjänsten ska bidra till barnets försörjning. Beslutet gäller även för föräldrar som inte är vårdnadshavare för barnet. Föräldern betalar under den tid då barnet är placerat.

Hur mycket föräldern ska betala beräknas utifrån inkomst samt hur många barn som föräldern är försörjningsskyldig för. Men föräldern betalar aldrig mer än maxbeloppet för underhållsstöd. En person som har en inkomst lägre än 120 000 kronor före skatt behöver inte betala.

Beslutet om att föräldrar ska bidra till ett placerat barns försörjning regleras i lagstiftningen (8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen) och gäller för barn som är placerade enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023