Gå till innehåll

Alla kan spela roll!

En rosa bild med texten "Var där! Oavsett om du är farmor, fotbollstränare eller granne kan du vara tillgänglig. Finns där om eller när samtalet kommer. Alla kan spela roll " Spela rolls logotyp finns med på bilden.

Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka (i år äger veckan rum den 12–18 februari) som handlar om att sätta fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Under veckan hålls fyra digitala seminarier som är öppna för alla som vill veta mer om ämnet.

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Det är 430 000 barn i Sverige.

Syftet med Spela roll! är att sprida kunskap och väcka samtal om hur barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol. Målet är att öka medvetenheten och förståelsen för barnens situation. Men också hur omgivningen kan spela roll. För alla kan spela roll. Som lärare, ideellt engagerad idrottsledare, granne och medmänniska – alla kan spela roll.

Barn till föräldrar med alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och andra droger. Man vet också att hjälp och stöd under uppväxten skapar större förutsättningar för att må bra. Tyvärr är det långt ifrån självklart för alla barn. Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol har rätt att bli uppmärksammade och att få hjälp. Föräldrar har en viktig roll i att tillgodogöra barn sina rättigheter. När föräldrar inte förmår att handla för sina barns bästa behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation, lyssna till dem och se till att de får hjälp och stöd.

Under Spela roll!-veckan genomförs olika aktiviteter runt om i hela landet

Fyra digitala seminarier hålls måndag-torsdag 12-15 februari klockan 14:30-15:30. Seminarierna lyfter bland annat hur idrottsledare kan spela roll, vad man kan göra som privatperson, forskning och tidig upptäckt. Alla seminarier är kostnadsfria. Är du intresserad av att vara med på ett seminarium är sista anmälningsdag 5 februari.

Du som bor i Klippans kommun är välkommen att vända dig till enheten för barn, unga och familj för att få råd och stöd i din vardag. Du kommer i kontakt med oss via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00. Du kan själv söka hjälp åt dig, din familj och ditt/dina barn.

Spela roll arrangeras av Blå Bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Hela Människan, Junis, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stiftelsen Trygga barnen, Studieförbundet NBV.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024