Gå till innehåll

Fortsättning av medborgardialogen i Östra Ljungby, Stidsvig och Källna

Under våren har de förtroendevalda politikerna genomfört ett par medborgardialoger för att att lyssna på dig som medborgare i frågor om utvecklingen av Östra Ljungby, Stidsvig och Källna. Under sommaren fortsätter medborgardialogen i form av enkätutskick.

Som en del av arbetet med att utreda och planera möjliga placeringar och alternativ för friluftsbad, skola, idrottshall, bibliotek och fritidsgård i Östra Ljungby har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att genomföra medborgardialoger. Under våren har de genomfört två dialoger: en dialog med elever på Pilagårdsskolan och en öppen dialog vid Eriks lanthandel.

De förtroendevalda planerar ytterligare två dialogtillfällen, varav det ena är en enkät som kommer skickas ut till ett urval av invånare. Den andra dialogen är ännu inte bestämd. Den var från början planerad som en cafédialog, men har ställts in. De förtroendevalda tittar på lämpliga alternativ.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024