Gå till innehåll

Kommunfullmäktigesammanträde i juni

Den 24 juni samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige.
Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Klippans kommun sammanträder en gång per månad.

På agendan för sammanträdet finns totalt 16 ärendepunkter som ska behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska bland annat besluta om ansvarsfrihet för kommunala förbund och om kommunen ska godkänna Treklöverns förvärv av Sandbanken Fastighets Kommanditbolag AB.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Söderåsens miljöförbund föredrar årsredovisningen, enligt Kf 2009-02-24, § 5
 4. Ny skolchef informerar om barn- och utbildningsförvaltningens arbete
 5. Hemställan från Treklöverns Bostads AB om köp av dotterbolaget Sandbanken Fastighets Kommanditbolag samt val av styrelseledamöter
 6. Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS för 1:a kvartalet 2024
 7. Motion från Johan Petersson (S) m.fl. om näringslivsstrategi
 8. Motion från Johan Petersson (S) m.fl. om skolbibliotekens organisation
 9. Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund – ekonomisk uppgörelse
 10. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2023
 11. Samordningsförbundet NNV Skånes årsredovisning 2023
 12. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för verksamhetsåret 2023 och frågan om ansvarsfrihet
 13. Ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne
 14. Kommunalförbundet AV Media Skånes årsredovisning för verksamhetsåret 2023 samt hemställan om ansvarsfrihet
 15. Avsägelse från Mattias Skog (VF) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 16. Delgivningsärenden

Datum och tid
2024-06-24, klockan 19:00.

Plats
Kommunfullmäktige hålls i konsertsalen på musikskolan i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024