Gå till innehåll

Ny avfallsplan

Norra Åsbo Renhållningsbolag (Nårab) tillsammans med Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner arbetar med att ta fram en ny avfallsplan. Planen innehåller fyra målområden; att förebyggande och återbruk ska öka, förbättrad insamling och sortering, god kommunikation och service och minskad spridning av farliga ämnen. Till varje målområde finns konkreta mål med åtgärder som årligen ska följas upp.

Avfallsplanen berör både kommunens verksamheter och dig som boende, besökare, företagare eller annan organisation i kommunen.

Nu finns avfallsplanen på utställning och samråd för att samla in synpunkter innan den kan slutföras och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun senare under hösten.

Samrådstiden är 26 juni – 15 september 2023.

Välkommen att bidra till en framtida hållbar avfallshantering med mindre avfall!

Skicka in ditt yttrande senast 15 september till kommunstyrelsen@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2023