Gå till innehåll

Ovårdad fastighet

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att lagkraven på underhåll av fastigheter uppfylls. Det gäller både trädgård, tomter och byggnader. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade.

I Klippans kommuun är det plan- och byggnämnden som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Om en fastighet är ovårdad enligt bestämmelserna i lagen ska plan- och byggnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som krävs för att fastigheten ska uppfylla kraven. Förelägganden kan förenas med viten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022