Gå till innehåll

Radon

Radon är en osynlig, luktfri gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Gasen bildas när grundämnet radium sönderfaller och vid långvarig inandning av höga halter finns risk för lungcancer.

Radon i inomhusluften kommer ofta från marken under huset. Andra källor till radon kan vara byggmaterial i väggar. Blå lättbetong, som baseras på uranrik alunskiffer, tillverkades under åren 1929–1975 och kan orsaka höga radonhalter.

Störst risk för radongashalter föreligger i småhus eftersom dessa ofta har sämre ventilation än flerbostadshus och kan få in radon från marken. Småhus kan dessutom vara helt byggda i lättbetong.

Har du genomfört en radongasmätning som visar förhöjda halter av radon?
Då är du välkommen att kontakta Söderåsens miljöförbund för vägledning.

Kontakt Söderåsens miljöförbund
Telefon: 0435-78 24 70
E-post: info@smfo.se

Information om radon på Söderåsens miljöförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Radonhalten i din bostad ska inte vara högre än riktvärdet 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). Detta riktvärde gäller oavsett när huset är byggt.

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus är ofta att förbättra ventilationen. En ventilationsfirma kan ge hjälp med lämpliga åtgärder. Om radonet härstammar från byggmaterial så kan byggmaterialet i vissa fall behöva bytas ut. Kommer radonet från marken handlar åtgärderna normalt om tätning eller att skapa ett undertryck under huset.

En radongasmätning utförs vanligen genom att dosor placeras ut i några av bostadens rum. Eftersom radonhalten kan variera kraftigt från dygn till dygn bör mätningen pågå under en period av minst två månader. Därefter skickas dosorna iväg för analys. Mätningen måste utföras under vinterhalvåret (1 oktober–30 april) då dygnsmedeltemperaturen understiger tio grader.

Radon betraktas inte som ett dolt fel och som husköpare är du därför själv ansvarig för att huset inte har radonproblem. Om du ska köpa eller sälja ett hus är det möjligt att beställa en rådgivande korttidsmätning av radon. Mätningen utförs då under cirka en vecka, vilket innebär att analyssvaret inte blir lika säkert.

Beställa mätning

Om du misstänker att det kan finnas höga halter av radon där du bor och vill beställa en radonriskmätning ska du vända dig till en konsult. Svensk radonförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillhandahåller på sin webbplats en förteckning över personer och företag som genomgått radonkurser med godkänt resultat. Kostnaden för en radonmätning ligger normalt på några hundra kronor.

I Klippans kommun har radonhalten i huvudsak klassats till låg- eller normalrisk (< 50 kBq/m3). Ett litet område med högriskmark har påträffats sydväst om pappersbruket, mellan Krikavägen och Forsmöllan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2023