Gå till innehåll

Energideklarationer

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi. 

Vilka byggnader och när?

  • Specialbyggnader: över 1000 kvadratmeter (som exempelvis simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader) energideklarerades vid årsskiftet 2008/09.Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad.
  • Byggnader med nyttjanderätt, så som hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut, energideklarerades vid årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.
  • Byggnader (inklusive villor) som säljs energideklareras från och med 1 jan 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration.
  • Nya byggnader ska energideklareras från och med 1 jan 2009 (två år efter bruktagandet, dock inte senare än två år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 jan 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2023