Gå till innehåll

Strandskydd

I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet kan utökas eller minskas.

I Klippans kommun har vissa områden fått ett utökat skydd. Här gäller 300 meter istället.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022