Gå till innehåll

Natur & miljö

I Klippans kommun arbetar vi aktivt med att skydda vår vackra natur. Det gör vi bland annat genom att hantera invasiva arter och miljöinvesteringar.

I Klippans kommun finns det storslagen natur för alla att uppleva. För att skydda, bevara och utveckla naturen är kunskap och ett aktivt naturvårdsarbete viktigt.

Naturvårdsprogrammet fungerar som ett underlag i planeringen av Klippans fysiska utveckling som en inspirationskälla i arbetet med mark, vatten och natur i kommunen.

I programmet beskrivs bland annat kommunens naturtyper, skyddade områden och gällande naturvårdslagstiftning. Det innehåller även en katalog som beskriver 82 landområden och tio vattenområden i text, bild och karta och deras naturvärde.

Klippans kommun har ett miljövårdsbidrag för att stödja ideella naturvårdsprojekt. Bidraget ligger på totalt 20 000 kronor och sista inlämningsdag är 15 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utdelning av bidraget. Bidrag lämnas till ideella föreningar och skolor för naturvårdande insatser. Insatserna ska gärna gå i linje med kommunens gällande naturvårdsprogram. Bidrag beviljas inte för redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier. Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med budget, tidsplan och en beskrivning av vad bidraget ska användas till. Om det är en fysisk insats ska karta med projektområdets avgränsningar bifogas. Alla ansökningar ska skicka med ifylld blankett.

Projekt som tidigare fått beviljat bidrag:

  • Sätta upp stängsel för planerat bete i stället för att hålla nere vegetation med maskiner
  • Röjning av sly och insådd av ängsblommor i Linneröds naturreservat
  • Material till insekthotell, pallkragar och frön från inhemska ängsblommor till skolgård
  • Skyltar för att informera besökare om naturvårdsinsatser på Ljungbyhed golfbana
  • Trycka folder om växt- och djurliv på Läderbackarna

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024