Gå till innehåll

Avgifter vatten & avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp (VA) täcker både mängden av det vatten som du själv förbrukar, samt kostnaden för all verksamhet och det underhåll som kommunens VA-avdelning utför. Aktuell VA-taxa hittar du på denna sidan.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom de avgifter som du som abonnent betalar för vatten och avlopp utöver din förbruksningskostnad. Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kommunens vatten- och avloppssystem är alltså inte skattefinansierade så som kommunens andra verksamheter är.

Kostnaderna för vatten och avlopp, den så kallade VA-taxan, beslutas av kommunfullmäktige och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för dig som kund. VA-taxan justeras inte varje år utan vid behov. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en VA-taxa.

Avgifterna kan delas upp i tre kategorier

  • Brukningsavgift; två fasta och en rörlig del baserad på uppmätt förbrukning.
  • Anläggningsavgift; betalas endast vid ett tillfälle, då du ansluter din fastighet till VA-nätet.
  • Särskilda avgifter; beställningsarbeten från kommunens VA-avdelning vid exempelvis byte av vattenmätare.

Brukningsavgifter för allmän vatten- och avloppsanläggning

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska betala brukningsavgift. Det är en löpande kostnad. Brukningsavgiften täcker kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, reningsverken samt VA-arbeten så som underhåll och förnyelse av ledningsnät.

Du betalar också en rörlig avgift för din egen vattenförbrukning.

Tabell med taxor för brukningsavgifter.

Brukningsavgifter


Taxa 2024 utan moms

Taxa 2024 med moms

a) en fast avgift per år

2606 kronor

3258 kronor

b) en avgift per kubikmeter levererat renvatten 

7,07 kronor

8,84 kronor

b) en avgift per kubikmeter mottaget spillvatten

10,60 kronor

13,25 kronor

c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

1060 kronor

1325 kronor

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter tomtyta för annan fastighet

70,67 kronor

88,34 kronor


Särskilda avgifter

Du som fastighetsägare kan beställa VA-arbeten mot en kostnad, exempelvis om du skadat din utrusning eller om din vattenmätare gått sönder. Dessa kostnader hittar du i tabellen nedan.

Betalar du inte din VA-faktura kommer vattnet till din fastighet att stängas av. Du kan få igång vattnet igen mot en avgift.

Tabell med taxa för särskilda avgifter.

Särskilda avgifter

Taxa 2024 utan moms

Taxa 2024 med moms

Nedtagning av vattenmätare på
fastighetsägarens begäran

375 kronor

468,75 kronor

Uppsättning av vattenmätare på
fastighetsägarens begäran

375 kronor

468,75 kronor

Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning

563 kronor

703,75 kronor

Öppning av vattentillförsel vid bristande
betalning

563 kronor

703,75 kronor

Undersökning av vattenmätare

563 kronor

703,75 kronor

Länsning av vattenbrunn

375 kronor

468,75 kronor

Förgäves besök, vid aviserat besök

300 kronor

375 kronor

Utbyte av skadad vattenmätare inkl. montering

875 kronor

1 093,75 kronor

Olovlig öppning av servisventil

2 500 kronor

3 125 kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024