Gå till innehåll

Avgifter vatten & avlopp

All verksamhet vid VA-verken i Klippans kommun finansieras med de avgifter abonnenterna betalar för vatten och avlopp. De kommuninvånare som är anslutna till det kommunala VA-nätet betalar för den mängd vatten de förbrukar.

All verksamhet vid VA-verken i Klippans kommun finansieras med de avgifter abonnenterna betalar för vatten och avlopp. De kommuninvånare som är anslutna till det kommunala VA-nätet betalar för den mängd vatten de förbrukar.

Avgifterna kan delas upp i två kategorier

  • En anläggningsavgift; betalas endast vid ett tillfälle, då man ansluter sin fastighet till VA-nätet.
  • En brukningsavgift; två fasta och en rörlig del baserad på uppmätt förbrukning.

Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.

Brukningsavgifter


Taxa 2022 utan moms

Taxa 2022 med moms

a) en fast avgift per år

2 274

2 842,50

b) en avgift per m3 levererat renvatten 

7,50

9,38

b) en avgift per m3 mottaget spillvatten

11,75

14,69

c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

331

413,75

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2
tomtyta för annan fastighet

24,50

30,63


18 Särskilda avgifter 2022 från och med 2021-01-01

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Särskilda avgifter

Taxa 2022 utan moms

Taxa 2022 med moms

Nedtagning av vattenmätare på
fastighetsägarens begäran

375

468,75

Uppsättning av vattenmätare på
fastighetsägarens begäran

375

468,75

Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning

563

703,75

Öppning av vattentillförsel vid bristande
betalning

563

703,75

Undersökning av vattenmätare

563

703,75

Länsning av vattenbrunn

375

468,75

Förgäves besök, vid aviserat besök

300

375

Utbyte av skadad vattenmätare inkl. montering

875

1 093,75

Olovlig öppning av servisventil

2 500

3 125

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022