Gå till innehåll

Kommunalt avlopp

I Klippans kommun finns det över 200 kilometer ledning och 60 pumpstationer som hjälper vattnet att komma till reningsverken. Varje år behandlas cirka 1,3 miljoner m³ avloppsvatten och restprodukten av detta blir cirka 200 ton, torrsubstans (ts), slam. 

I Klippans kommun finns flera avloppsreningsverk. Här använder vi flera olika behandlingsmetoder för att rena vattnet innan det kan släppas ut igen.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2023