Gå till innehåll

Kommunalt avlopp

I Klippans kommun finns det över 200 kilometer ledning och 60 pumpstationer som hjälper vattnet att komma till reningsverken. Varje år behandlas cirka 1,3 miljoner m³ avloppsvatten och restprodukten av detta blir cirka 200 ton, torrsubstans (ts), slam. 

I Klippans kommun finns flera avloppsreningsverk. Här använder vi flera olika behandlingsmetoder för att rena vattnet innan det kan släppas ut igen.

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp har ägaren ansvar för att sköta om. Är din fastighet inte ansluten till det kommunala avloppsnätet, är det du som fastighetsägare som har ansvaret att avloppsvattnet från din bostad och fastighet renas. Avloppsvattnet från din fastighet får inte orsaka någon olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön.

På Söderåsens miljöförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vad som gäller och hur du ska gå till väga när du ska åtgärda en äldre avloppsanläggning eller vill anlägga en ny på din fastighet.

Det är Nårab som sköter tömningen av det enskilda avloppet.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023