Gå till innehåll

Spola rätt i din toalett

I Sverige har vi alla tillgång till toaletter som i de flesta fall använder rent vatten för att spola ner det vi lämnat efter oss efter ett toalettbesök.

När vi tryckt på spolknappen hamnar avloppsvattnet så småningom hos reningsverket där det genomgår flera reningsprocesser innan det slutligen spolas ut i naturen. Skräp, farliga ämnen, fett och annat som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen och i kommunens avloppsledningsnät. Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. Farliga ämnen påverkar djur- och växtliv.

Hjälp till att minska mängden skräp och farliga ämnen i avloppet.


Det är enkelt.

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Skaffa en papperskorg och ställ i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.
  • Överblivna eller gamla läkemedel lämnas på apotek och ska inte spolas ner i toaletten. Även receptfria läkemedel skadar naturen.
  • Lösningsmedel, färgrester och oljerester lämnas på återvinningsgård. Även vattenbaserad färg är skadlig för vår natur. Då det kommer in till reningsverket kan de förstöra den biologiska reningen.
  • Sand, jord och grus sliter på ledningar och ska inte spolas ut i avloppet.
  • Fett och stekflott torkas av och kastas i soporna. Det kan annars sätta sig i ledningar och orsaka stopp.
  • Fimpar och snus innehåller kadmium som är ett mycket giftigt ämne som vi försöker minska i avloppsvatten.

Filmer från Klippans reningsverk

I filmen visar Mattias Jäger från Klippans reningsverk vattnets väg från toaletten till reningsverket och vidare ut i naturen

Klippans reningsverk, syntolkad version

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2023