Lägenhetsnummer

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Fastighetsägaren numrerar lägenheterna och sätter upp en nummerskylt utanför din dörr.

Det är enligt lag fastighetsägarens skyldighet att informera om lägenheternas nummer i det nationella lägenhetsregistret och att anslå dem i dina byggnader. Numren ska vara permanent uppsatta på väl synlig plats.

Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts av kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter.

Kommunen för lägenhetsregister och ger dig den information du behöver för att sätta nummer på dina lägenheter och vet vilka uppgifter du ska lämna om lägenheter.

Detta gäller för Fastighetsägare till bostadshus med fler än en lägenhet: 

  • skyldighet att sätta ett nummer på lägenheten
  • meddela den boende om vilket nummer lägenheten har
  • se till så att numret står på en skylt på eller bredvid dörren in till lägenheten
  • meddela kommunen om vilket nummer lägenheten har och lämna information om lägenheten (se nedan)

Information om lägenheten ska innehålla följande
1. Lägenhetsnummer:
På adresser där det finns flera bostäder ska varje bostad ges ett unikt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror, t ex 1001. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Finns bara en lägenhet på adressen ska lägenheten inte ha något lägenhetsnummer.

2. Bostadsarea: Bostadsarean är i allmänhet lika med den avgifts- eller hyresgrundande area som anges på kontrakt eller motsvarande upplåtelsehandling. Anges i kvadratmeter.

3. Antal rum: Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller hygienutrymme. Som rum räknas inte heller matrum i anslutning till kokvrå om matrummet tillsammans med kokvrån angivits som kök. Utrymmen som är mindre än sju kvadratmeter ska inte redovisas som rum.

  • Kökstyp - Kök. Ett utrymme som är avsett för matlagning och har en golvyta på minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus.
  • Kökstyp - Kokvrå. Ett utrymme avsett för matlagning som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men så stort att en person kan vistas däri. Om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus.
  • Kök och kokvrå förekommer med öppet rumssamband med till exempel vardagsrum. Här ska både köksutrymmet och rummet anges. Om den sammanlagda köksbänklängden är två meter eller mer exklusive spis, anges köksutrymmet som kök. Om den är mindre än två meter anges utrymmet som kokvrå.
  • Kokskåp. Inredning avsedd för matlagning, med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Så kallad trinett är ett exempel på kokskåp.

4. Lägenhetskategori: Anger om bostaden är en ordinär bostad eller specialbostad. En specialbostad kan exempelvis vara en studentbostad eller en bostad avsedd för äldre eller funktionshindrade.

Kontakta Lantmäteriet
Fastighetsägare som behöver en förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta Lantmäteriet, telefon 020-24 00 55, e-post support@lagenhetsregistret.se