Brandskydd och sotning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tre av fyra bränder inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand, men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.

Tips på att förebygga brand i hemmet:
Installera en jordfelsbrytare. Då bryts strömmen om det blir något fel i en elektrisk installation.

Varje bostad ska ha minst en fungerande brandvarnare. Den kostar under en hundralapp, drivs med ett vanligt batteri och är enkel att montera. Brandvarnaren reagerar mycket snabbt vid rökutveckling och avger en hög larmsignal.
Byt batterierna en gång per år. Stora batteribytaredagen - 1:a advent.

Det är bra att ha en brandsläckare i hemmet för att snabbt kunna släcka mindre bränder i ditt hem. Alla bränder är ju små i början. Alla i familjen ska känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns. På alla släckare finns en bruksanvisning på hur man ska använda den. Läs denna före användning.

Det finns olika typer av handbrandsläckare med olika släckmedel och olika användningsområden:

  • Vatten - trä, papper, textilier
  • Skum - trä, papper, vätskor, oljor
  • Pulver - trä, papper, textilier, vätskor, oljor, elutrustning
  • Kolsyra - vätskor, oljor, elutrustning

Vi rekommenderar att du ska ha en pulversläckare på minst 6 kg för lägenheten, villan, fritidshuset och kontoret.

För bilen, husvagnen eller fritidsbåten rekommenderas minst en 2 kg pulversläckare.

Kontrollera att släckaren är certifierad av SIS eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.