Eldning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det är eldningsförbud under tiden 1 april - 30 september om brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Se aktuellt brandriskvärdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift vid rådande eldningsförbud Klippans kommun.PDF (pdf, 382.1 kB)

Regler för eldning utomhus
Generellt gäller att du inte får elda efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm och okontrollerade bränder. Förbudet gäller inte eldning med grillkol i avsedda kärl på tomtmark eller på grillplatser som kommunen ställt i ordning.  

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte själv ta hand om ditt avfall genom att elda upp det. Detta gäller alla typer av avfall som till exempel hushållsavfall, möbler och rivningsmaterial. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Under tiden 1 april till och med den 30 september är det dessutom förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt bostadsområde. Majbrasan, eller valborgsmässoelden, som tänds på Valborgsmässoafton den 30 april är det enda undantaget. Regler om eldning finns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön, läs mer på Söderåsens miljöförbund.
Om du ska elda ditt trädgårdsavfall kan du göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. Trädgårdsavfallet ska dessutom vara torrt och eldningen ske på ett säkert sätt.

All information om brandsäkerhet, eldning och sotning finns på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats, www.rsnv.selänk till annan webbplats. Här kan du också se vilken brandriskprognoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för tillfället samt vad som gäller för dig som tänkt ordna en majbrasa/valborgsmässoeld.
Räddningstjänsten Söderåsen har sammanställt riktlinjer för elndning utomhusPDF (pdf, 909.5 kB).

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kartorna bygger på SMHI:s beräkningar av hur torrt det är i marken och hur stor brandrisken är. Där framgår det vilken brandriskprognos som för närvarande gäller. 

I vissa fall krävs besiktning av brandkåren på plats. Bland annat om du planerar Valborgsmässobål. I andra fall kan du själv kontrollera att föreskrifter följs (se lista nedan).

Grillplatser i Klippans kommun
Stadsparken Klippan - Lekplatsen på Storång
Storäng i Klippan
Lekplatsen Rävahålan i Ljungbyhed
Kanotrastplatserna i Anderstorp och Ängaröd
Hundklubben i Ljungbyhed

Gamla skjutbanan i Ljungbyhed (gemensam med Skånska landskap)
Björnstugan Söderåsen (gemensam med Skånska landskap)

Elda i panna
Det är förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni- 15 augusti inom planlagt bostadsområde.

Besvärande eldning
I Klippans kommun är det Söderåsens miljöförbund som ansvarar för frågor, klagomål och tillsynstips som rör eldning. På deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vad som gäller.

Säkerhetsbestämmelser vid eldning utomhus: 

  • Eldning får inte ske inom stadsplanelagt område.
  • Eldning får inte ske vid vindstyrka över 10m/s.
  • Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott.
  • Eldning får inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
  • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
  • Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden.
  • Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar.
  • Avståndet till byggnader måste vara minst 75 m och avståndet till växande gröda minst 40 m.
  • Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst 2 meters bredd och att område med minst 10 meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.
  • Elden måste bevakas till dess risken för brandspridning upphört.

Släckredskap måste finnas till hands (till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten). Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.