Ansöka om bygglov

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 Ansökningsblankett
Din ansökan om bygglov ska lämnas in i 1 exemplar.

Blankett för ansökan hittar du här.

 Bifoga ritningar och uppge kontrollansvarig.

 Till ansökan skall du även bifoga 2 omgångar av följande ritningar:

  • Situationsplan i lämplig skala, ofta 1:400.
  • Plan-, fasad- och sektionsritning, lämpligen i skala 1:100.
  • Teknisk beskrivning (krävs vid ny- och tillbyggnad av enbostadshus)

Dessutom ska du meddela vem som är kontrollansvarig, det vill säga den som byggherren har utsett till att övervaka att samhällskraven uppfylls.

Byggherren har enligt plan- och bygglagen 10 kap, 5 § det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Ärendestatus
Har du en pågående bygglovsansökan och undrar hur långt ditt ärende har kommit i beredningen så kontaktar du kundtjänst på telefon 0435-280 00.