Eldstad

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist

Byggnadsinspektör
Roger Lindén

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Minneslista för dig som vill installera en ny eldstad.

Tänker du installera en ny eldstad?
Då ska du anmäla detta genom att använda e-tjänsten.
Bygglov kan krävas för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Likaså behövs ofta tillstånd för större bränsleupplag på tomten.

Placering av skorsten
Skorsten skall placeras minst 1 meter över taktäckning, dock alltid över taknock.

Skorsten kräver bygglov om:

  • den är placerad på undre halvan av takfallet och/eller är mer än 1.2 meter högt.
  • den är mer än 1 meter över nockhöjd.
  • fastigheten finns med i bevarandeprogram eller har ett skydd i detaljplan.

Anpassa storleken på eldstaden efter värmebehov och hur ofta du tänker elda.Rådgör med skorstensfejarmästaren om din nuvarande skorsten är lämplig att ansluta till den anläggning du planerar att installera.Informera grannar

Informera och hör med dina grannar angående dina planer om att installera eldstad om du bor i tätbebyggt område, till exempel radhus.

Ordna utrymmen för hantering och lagring av bränslet. Du bör samråda med grannen innan du placerar ett vedupplag på tomten.

Köp en konstruktion som har förutsättningar att vid bra eldningsteknik ge låga utsläpp av luftföroreningar. För installation i tätort har naturvårdsverket föreslagit att den bör vara provad vid en oberoende provningsinstitution.

Informera grannar
Informera och hör med dina grannar angående dina planer om att installera eldstad om du bor i tätbebyggt område, till exempel radhus.

Vart kan du vända dig med frågor?
Om du undrar över eller är osäker på någonting som gäller fastbränsleeldning, det kan till exempel vara installationer, byggnadslov, skorstenar eller eldningsteknik, kan du få veta mer om du tar kontakt med: