Åtgärder som inte kräver bygglov

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

"Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga, normalt inom 100/300 meter från sjöar och vattendrag.

Från och med den 1 januari 2008 är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15,0 kvm. Det finns inte längre någon begränsning av antalet bodar. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Om boden är större än 10 kvm och placeras närmare småhus än 4,0 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverketslänk till annan webbplats byggregler, BBR, avsnitt 5:721.

mur eller plank, höjd högst 1,8 m, högst 3 m ut från huset

skärmtak, högst 15 kvm

"friggebodar", tillsammans högst 15 kvm och 3 m i taknock

Om angränsande grannar går med på det får åtgärden utföras närmare gräns än 4,5m. Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får man göra mindre tillbyggnader till bostadshus eller uthus eller bygga helt nya uthus.


Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av:

  • Eldstäder/braskaminer, även insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Ventilationssystem
  • Avlopp
  • Hissar
  • Ändring av en bärande konstruktion
  • Att avsevärt förändra planlösningen

Är du osäker på om åtgärden du tänker vidta är anmälningspliktig är du välkommen att kontakta plan- och byggkontoret, se länk till stadsarkitekt och byggnadsinspektör under rubriken "Kontakt" på den här sidan.

Ett beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter det att startbesked gavs.