Bygglov enligt plan- och bygglagen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ansöka om bygglov

Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat:

  • Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.
  • Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna.
  • Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande.
  • Kontrollsystemet blir tydligare med förhoppning om färre byggfel.
  • Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetena.
  • Kommunen ska göra tillsyn under byggarbetet.
  • Begrepp förenklas i lagtexten.
  • Beslut ska kunna vinna laga kraft så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.

  Avgifter

  Taxan antogs av kommunfullmäktige 2011-05-24 och grundar sig på SKR:s rekommenderade taxaPDF (pdf, 361.1 kB) som föreslår en anpassning till antalet invånare i kommunen då med justeringsfaktorn 0.8.

  Avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Se anläggningsavgifter.

  Lagen innebär också
  Även betydelser ändras i den nya lagen, ny kapitelindelnings, nya bestämmelser och ny taxa införs, vilket bland annat innebär att:

  • De tekniska egenskapskraven på byggnadsverk som sedan 1994 legat i en separat lag förs in i nya PBL.
  • Nytt sanktionssystem som innebär högre avgifter vid överträdelser av lagen.
  • Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän kommunen har lämnat ett startbesked. Påbörjas bygget utan startbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
  • Byggarbetena får inte heller påbörjas innan ett startbesked lämnats vid anmälningspliktiga åtgärder.
  • Byggnaden får inte tas i bruk innan kommunen utfärdat ett slutbesked. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
  • Kommunen kommer att få möjlighet att ta ut fler avgifter i samband med handläggningen.