Strandskydd

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag.

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet kan utökas eller minskas.

I Klippans kommun har vissa områden fått ett utökat skydd. Här gäller 300 meter istället.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv