Tomter för hästgårdar i Stidsvig

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Stidsvig erbjuder vi fem tomter för hästgårdar i ett naturområde nära trafikplats Mölletofta, E4:an. Det fastställda tomtpriset är 20 kr/m² för den byggbara marken och 10 kr/m² för natur- och fornminnesmarken och 0 kr för den gemensamma infartsvägen över Stidsvig 2:187. Tomterna är mellan 27 000 m² och 50 000 m². Anslutningsavgift för VA är ca 143 800 kr exkl. moms. Anslutningsavgift för el upp till 25A är inkluderad i tomtpriset.

För området gäller detaljplan för del av Stidsvig 2:85. Tomterna får bebyggas med fristående hus och ekonomibyggnader. Största byggnadsarea är 500 m². Bostadshus får uppföras i ett plan med möjlighet att inreda vind. Taklutning ska vara 30-45 grader. Ekonomibyggnader får uppföras i ett plan, taklutning 15-30grader.
Bebyggelse skall utformas med särskilt hänsyn till områdets natur- och kulturmiljö.
Ytterligare bestämmelser finns i detaljplanen och bevakas i bygglovhanteringen.
Fastigheterna Stidsvig 2:185, 2:187 och 2:188 har andel i en gemensamhetsanläggning, Stidsvig ga:11, för drift och underhåll av infartsväg.

Du kan ansöka om att ställa dig i tomtkö via vår e-tjänst.


Tomter för hästgårdar i Stidsvig

Tomt nr

Fastighetsbeteckning

Area

Pris inkl. elanslutning

VA-avgift exkl. moms

Status

2

Stidsvig 2:186

48 132 m²

756 100 kr

143 800 kr


4

Stidsvig 2:188

46 343 m²

793 700 kr

143 800 kr