Natur och miljö

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Naturvårdsprogram för Klippans kommun
I Klippans kommun finns det storslagen natur för alla att uppleva. För att skydda, bevara och utveckla naturen är kunskap och ett aktivt naturvårdsarbete viktigt. Därför har naturvårdsprogrammet tagits fram.
Naturvårdsprogrammet är även såväl ett underlag i planeringen av Klippans fysiska utveckling som en inspirationskälla i arbetet med mark, vatten och natur i kommunen.
I programmet beskrivs bland annat kommunens naturtyper, skyddade områden och gällande naturvårdslagstiftning. Det innehåller även en katalog som beskriver 82 landområden och tio vattenområden i text, bild och karta och deras naturvärde.

Naturvårdsprogram för Klippans kommun.PDF (pdf, 10.7 MB)

Klippans kommuns miljöprogram
Ett miljöprogram är kommunens viktigaste dokument för att ange inriktningen på miljöarbetet, både i kommunen som geografiskt område och för verksamheten i förvaltningar och kommunala bolag. Miljöprogram för Klippans kommun ska utgöra en plattform för god miljö och hållbar utveckling i kommunen. Detta kan du läsa mer om här.

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Den bärande idén med miljöprogram för Klippans kommun är att utgå från de nationella målen och anpassa dem till lokal nivå. Därför har miljöprogram för Klippans kommun delats in i fem målområden:

  • Energi och transporter
  • Hälsa och miljö
  • Mark och vatten
  • Natur och kultur
  • Konsumtion och avfall

Miljöprogram 2020
Den 29 januari 2013 fastställdes och antogs Miljöprogrammet 2020 i Klippans kommun. Det förslag som tidigare lagts fram godkändes.

Miljöprogram för Klippans kommun 2020PDF (pdf, 17.2 MB)

Söderåsens miljöförbund
Klippans kommuns miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt livsmedelstillsyn sker hos Söderåsens miljöförbund. I Söderåsens Miljöförbund ingår Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.
Du kontaktar Söderåsens miljöförbund när du behöver hjälp med frågor som rör: miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt taxor och avgifter som gäller när det rör sig om tillstånd och tillsyn inom miljöområdet.