Klippans kommuns Naturvårdsfond

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun har en naturvårdsfond för att stödja ideella naturvårdsprojekt. Årligen avsätts 20 000 kronor i miljöstyrgruppens budget för naturvårdsfonden.

Miljöstyrgruppen beslutar om utdelning av medel från fonden. Bidrag lämnas till ideella föreningar och skolor för naturvårdande insatser. Insatserna ska gärna gå i linje med kommunens gällande naturvårdsprogram. Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.

Blankett för ansökan om bidrag ur Naturvårdsfonden hittar du nere till vänster. Fyll i den och skicka den till: Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.
Med ansökan bifogas en beskrivning av projektet och projektetområdet avgränsningar på en karta.

Vill ni som företag eller privatperson donera pengar till Naturvårdsfonden? Sätt in pengar på Klippans kommuns bankgiro är 991-2122. Märk insättningen Miljöstyrgruppen, Naturvårdsfonden.