Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
25-30 nya villatomter planeras i Klippan

Klippans kommun planerar för att bygga nya villatomter i Klippans tätort. De nya tomterna kommer få plats genom s.k. förtätning intill befintlig bebyggelse.

Tomterna kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.Cirka 10-15 villatomter planeras att byggas vid Elfdalsvallen och 15-20 villatomter planeras vid f.d. Bruksskolan.

Planeringen befinner sig på ett mycket tidigt stadium. Detaljplanerna för villatomterna beräknas vara klara inom 1-2 år, därefter kommer tomterna att färdigställas och göras byggbara. Är du intresserad så kommer en kartskiss och illustration av de nya villaområdena att presenteras till hösten, och då kommer även möjligheten att preliminärboka en tomt att erbjudas – håll utkik.

Publicerat: