Att åtgärda sitt avlopp är dyrt!

Publicerad:

Söderåsens miljöförbund vill göra det lättare för privatpersoner att vänta med att åtgärda sitt avlopp. Det är den pågående pandemin som ligger till grund för resonemanget.

Direktionen på Söderåsens miljöförbund har på tjänstemännens initiativ tagit beslut om att göra ett tillägg gällande policyn om anstånd för att åtgärda enskilda avlopp. Nuvarande policy ger möjlighet till anstånd exempelvis på grund av hög ålder och egen sjukdom men att få anstånd av ekonomiska skäl har varit svårt och krävt omfattande utredning.

– Nu är vi i ett annat läge, säger Ingrid Bornfeldt Persson, chef för avdelning mark och vatten på Söderåsens miljöförbund. Under rådande omständigheter finns det skäl att underlätta för dem som drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

Att åtgärda ett enskilt avlopp är ofta kostsamt och pandemin gör att människor riskerar att bli av med sitt arbete. Egenföretagare har många gånger förlorat en stor andel av sina kunder. Börserna har också fallit mycket, varför det sparkapital som skulle användas till att åtgärda avloppet kan ha minskat i värde under kort tid. Det finns därför skäl att öppna upp för den som till följd av coronapandemin behöver anstånd med att åtgärda sitt enskilda avlopp.

Det är därför positivt att vi nu kan bevilja anstånd upp till ett år även för ekonomiska skäl som har koppling till situationen med coronasmitta, säger Ingrid Bornfeldt Persson. Tiden kan också förlängas. En fastighetsägare som fått anstånd en gång kan få ytterligare anstånd senare.

Naturligtvis kommer vi att ställa krav på att man verifierar att man hamnat i trångmål.

- Det är viktigt att vi undanröjer möjligheten, för människor utan skrupler, att använda sig av samhällets stöd för egen vinning, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund. Miljöförbundet kommer också, enligt normala rutiner, att ta betalt för sin handläggningstid oavsett om man får anstånd eller ej.