Brukningsavgifterna för vatten höjs

Publicerad:

Den 1 juli 2020 höjs brukningsavgifterna för vatten i Klippans kommun med 6 procent.

Efter beslut i kommunfullmäktige den 22 juni höjs VA-avgifterna med 6 procent från och med juli månad i år. Bakgrunden till beslutet är att vatten- och avloppsverksamheten är så kallat avgiftsfinansierad, vilket betyder att den ska bära sina egna kostnader. Men, för närvarande är verksamheten underfinansierad, bland annat på grund av att man behövt investera i nyanläggning och utbyte av infrastruktur. Dessutom har en del utrustning gett ökad kostnader för verksamheten.

Vad innebär höjningen?
Som exempel kan nämnas att en höjning på 6 procent innebär ungefär 31 kronor mer per månad för en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.