Det ryker ur brunnarna på Järnvägsgatan

Publicerad:

Under tisdag, onsdag och torsdag blir det rökigt i Klippan när ledningsanslutningarna för dagvatten och spillvatten kontrolleras.

Belastningen i spillvattenledningsnätet är just nu stor på grund av att det kommer mycket tillskottsvatten från nederbörd. Därför görs kontrollen för att se om det är fritt i ledningarna och dess anslutningar för att det inte ska bli onödig miljöpåverkan och källaröversvämningar.

Röken är så kallad teaterrök och är helt ofarlig. Skulle det komma in rök i fastigheter så är det bara att vädra ut.