Information angående vattenläckor kring Gullvivevägen 25–27 september

Publicerad:

Under helgen vecka 39 har vi haft problem med vattenläckor i ledningarna kring Gullvivevägen. Vi är medvetna om att detta har orsakat problem för våra kunder i området, vilket vi beklagar.

Så här såg händelseförloppet ut under helgen. En första vattenläcka upptäcktes under fredagen. Den lagades under dagen och alla kunder hade tillgång till vatten i kranen.

Lördag morgon inträffade ytterligare en läcka och kommunens VA-tekniker var åter på plats för att åtgärda den. Under lagningsarbetet inträffade dessvärre ännu en läcka som också hanterades för att säkerställa att kunderna hade tillgång till vatten.

Dock läckte det fortsatt ut en del vatten ur den ledningen men bedömningen gjordes att eftersom vattenleveransen fungerade så kunde vi avvakta med ytterligare arbete till måndag morgon. Den grop som grävts för att komma åt ledningen lämnades därmed öppen. Här satte vi upp avspärrningar för de boendes säkerhet genom att se till att inga bilar eller personer kom för nära arbetsområdet.

Vi är medvetna om att ledningen kring Gullvivevägen inte håller tillräckligt hög kvalité. Kommunen är därför för närvarande inne i en upphandlingsprocess som snart kan slutföras för att det arbetet ska kunna sätta igång.

Det är alltid vår målsättning att nå ut med information till samtliga kunder när en vattenläcka inträffar. Detta görs bland annat genom direkta SMS-utskick samt våra digitala kanaler som klippan.se och Facebook. Vi är medvetna om att vi ibland brister i denna kommunikation och att enstaka kunder inte nås av informationen. Detta är olyckligt och något som vi ser allvarligt på. Därför arbetar vi kontinuerligt för att se till hur vi kan förbättra vår kommunikation.

När det kommer till underhåll och byte av våra vattenledningar så är det av vikt att veta att kommunens VA-verksamhet inte får gå med vinst. Det finns därför ingen buffert eller sparade pengar för denna typ av arbeten. Vår budget baseras på de pengar som vi får in från VA-taxan och vi planerar och prioriterar utifrån den.

Kommunen ersätter inte eller drar av från VA-fakturan för att vi lagar läckor eller utför underhåll.