Miljöförbundet söker gamla brandövningsplatser

Publicerad:

Söderåsens miljöförbund håller på att undersöka var man övat att släcka bränder. Dessa områden kan vara förorenade och behöva saneras. Miljöförbundet har frågat räddningstjänsterna, men misstänker att det finns fler platser och hoppas nu på hjälp från allmänheten.

Söderåsens miljöförbund utför under år 2020 en inventering av brandövningsplatser i Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner. Förbundet har bett räddningstjänsterna identifiera brandövningsplatser och lämna historisk informationen om verksamheten. Detta för att kunna göra bedömningar av riskerna.

Brandövningsplatser kan vara förorenade med många olika ämnen, både sådant som använts för att starta bränder, ämnen som uppstår vid eldningen samt släckmedel. Det handlar om bensin, diesel som använts som tändvätska, dioxiner som uppkommit av ofullständig förbränning, VOC, metaller, PAH som kan ha uppkommit av det material man eldat. När det gäller släckmedel är det brandskum som det övats med som är mest problematiskt. Det har innehållit PFOS som är en både mycket giftig och långlivad kemikalie.

Dessa ämnen bryts inte ner utan förorenar både marken, grundvattnet, sjöar och vattendrag samt kan spridas från platsen ut till omgivningen. Man har bl.a. upptäckt PFOS i några kommunala vattentäkter runt om i Sverige.

Flera räddningstjänster har lämnat information till miljöförbundet.

– Samtidigt kan det finnas platser som man inte känner till, säger Michelle Karlsson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

En del brandövningsplatser kan ha varit mycket tillfälliga, exempelvis så kan man ha valt att träna släckarbete på en byggnad som ska rivas, och bränner istället ner byggnaden. Dessa ska också ses som brandövningsplatser.

– Vi är därför mycket tacksamma om allmänheten vill kontakta oss om man har information om platser, både permanenta och tillfälliga som kan ha använts för brandövningar, säger Michelle Karlsson.

  • Det går bra att ringa Söderåsens miljöförbund eller lämna informationen via e-post; info@smfo.se.
  • Vill man vara anonym går givetvis detta bra.

Miljöförbundet kommer att granska materialet och troligen ställa krav på räddningstjänsterna att göra en miljöteknisk markundersökning om det bedöms finnas en potentiell föroreningsrisk på området.