Nu pågår samråd för ny förskola i Ljungbyhed

Publicerad:

Under perioden 2021-03-22 till 2021-04-12 kan du ta del av och lämna synpunkter på detaljplanen för ny förskola i Ljungbyhed. Syftet med detaljplanen är möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande åtta avdelningar norr om friluftsbadet.

Planförslaget finns tillgängligt på sidorna Pågående planer eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

På grund av rådande situation med covid-19 kommer ett traditionellt samrådsmöte inte hållas. På tisdagarna 23/3, 30/3 samt 6/4 kommer representanter för plan- och byggavdelningen finnas tillgängliga vid friluftsbadet i Ljungbyhed för att svara på frågor mellan klockan 18.00-19.00.

Skriftliga synpunkter på förslaget vill vi ha in senast den 12 april till:
plan-o-byggavdelningen@klippan.se

eller

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan