Ny VA-taxa för 2019

Publicerad:

På kommunfullmäktigesammanträdet den 29 november beslutade politikerna att höja brukningsavgifterna och särskilda avgifter för det kommunala vattnet och avloppet.

VA-verksamheten har genomfört en omorganisation med en utökning av tjänster för att klara kommande utmaningar. Därför har nu kommunfullmäktige beslutat att taxan för brukningsavgifter och särskilda avgifter ska höjas för att finansiera verksamhetens ökade kostnader.

Från och med 1 januari 2019 kommer en höjning med 3% för brukningsavgifter samt med en höjning om 25% för särskilda avgifter för brukningsavgifter att gälla.

Höjningen innebär att den fasta brukningsavgiften ökar från 2 456 kronor till 2 530 kronor, en ökning på 74 kronor per år.

Särskilda avgifter har inte justerats sedan taxan beslutades 2011 och intäkter från dessa tjänster bär inte längre kostnaden för åtgärden.

Ta del av de nya avgifternaPDF (pdf, 197.7 kB).