Renovering av spillvattenledning

Publicerad: 2017-08-21

Från måndag 4 september kommer Klippans kommun att lägga om huvudledningen i Kärngatan för att bygga bort underhållsspolningen.

Arbetet beräknas pågå under två veckor och Kärngatan kommer stängas av för trafik under byggtiden. Den 4-5 september kommer korsningen Kärngatan/väg till Storamölla att vara avstängd.