Skogsavverkning vid Lille Måns väg

Publicerad:

Farliga träd och uppvuxet sly ska tas bort för att öka säkerheten och främhäva de fina ekarna på området.

Södra Skogsägarna kommer, med hjälp av sin underentreprenör, att avverka skog inom det grönmarkerade markområdet på kartanPDF (pdf, 402.5 kB). Avverkningen kommer att starta 6 eller 7 november och pågå under dagtid kl. 7-16, måndag-fredag i två veckor.

Uppdraget innebär att vi ska ta bort farliga träd intill villatomter för att öka säkerheten samt röja och gallra för att  framhäva de fina ekarna som finns i området.

Ett par ytor på området tas  i anspråk för att lägga upp timmer och rishögar, se rödmarkerade områden. Tänk på att det är farligt att leka på och vistas i närheten av dessa timmer- och rishögar. Målsman är ansvarig för minderåriga.

Vi ber boende och besökare på området att inte parkera utmed vägen på de blåmarkerade området så att arbetarna har god framkomlighet på Lille Måns väg under avverkningsperioden.

Vi ber även boende att ta bort privat egendom som eventuellt finns inom de markerade ytorna innan avverkningen börjar. Varken kommunen eller entreprenören kommer att ta ansvar för eventuella skador som uppkommer på privat egendom utanför tomtgränser.

Ni är välkomna att ringa eller maila Monica Johansson om ni har några frågor.
Tel: 0435-28 221, telefontid måndagar 10-12 och onsdagar 13-15.
E-post: monica.johansson@klippan.se

Jonas Andersson på Söderåsens Manuellavverkning AB svarar också på frågor som rör avverkningen. Tel: 0734-45 58 61