Trygghetsvandring i Klippan

Publicerad:

Som ett led i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kommer vi börja genomföra trygghetsvandringar. Den första vandringen genomförs 15 maj, och alla är välkomna.

Trygghetsvandringar går ut på att en grupp personer som bor på orten tillsammans med representanter från kommunen promenerar en utvald sträcka för att utvärdera den utifrån ett trygghetsperspektiv.

Under trygghetsvandringen noteras platser som upplevs som trygga och otrygga, vi jämför platserna och för en dialog kring orsakerna. Därmed får kommunen en bra grund för det fortsatta arbetet med att skapa ett tryggare samhälle.

Vi börjar med ett kortare möte i kommunhuset för att sedan i grupper ge oss ut genom de centrala delarna av Klippan, vandringen bedöms ta cirka 1,5 timme och sträckan är fem kilometer.

Alla är välkomna!

Tid: 15 maj klockan 18.00-20.00.
Plats: Sessionssalen i kommunhuset på Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

Anmälan: görs via formulär på denna sidan senast 11 maj.