Tyck till om Avfallsplanen

Publicerad:

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner. Den ska bland annat bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget som bland annat går närmare in på hur avfallsmängderna kan minska och materialåtervinningen öka. Den beskriver även målet att bibehålla och öka antalet nöjda kunder och utöka antalet miljövänliga transporter.
Här kan du läsa hela Avfallsplanen.länk till annan webbplats

Vill du lämna synpunkter på förslaget till avfallsplan 2019-2022?
Då kan du lämna dem skriftligen till Nårab, Hyllstofta 6178, 264 93 Klippan eller kundservice@narab.se.
Nårab behöver din synpunkt senast den 20 februari 2019.

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Här kan du läsa mer om dem.länk till annan webbplats