Upprensning i skogen runt Elfdalen

Publicerad:

Ungefärligt område som kommer gallras.

På tisdag 26 juni kommer kommunen påbörja sitt arbete med att rensa upp i skogen runt strövområden och runt scenen på hembygdsgården i Elfdalen.

Upprensningen görs i samarbete med Leaderprojektet Träffpunkt Elfdalen som nyss blev godkänt av jordbruksverket. Läs mer om projektet här.

Gallringen av träden kommer att utföras under vecka 26 med start tisdagen 26 juni vid Elfdalsstugorna och Kapellet. Efterarbetet med bortforsling av timmer och ris kommer att pågå under några veckor efter att gallringen är utförd. Arbetet kommer medföra viss avspärrning på området vilket kommer att påverka allmänhetens möjligheter att nyttja vissa stigar och ytor i närområdet under tiden arbetet pågår.

Vi tackar på förhand att ni visar hänsyn till huggarna och all berörd personal så de kan utföra sitt arbete utan några problem.