Kommunalt avlopp

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson

Besöksadress:
Strömgatan 20
264 33 Klippan

Postadress:
Klippans kommun, tekniska
förvaltningen
VA-avdelningen
264 80 Klippan

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avloppsvattnet behandlas (renas) på följande platser:

I Klippans kommun finns det över 200 kilometer ledning och 49 pumpstationer som hjälper vattnet att komma till reningsverken. Varje år behandlas cirka 1,3 miljoner m³ avloppsvatten och restprodukten av detta blir cirka 270 ton slam. Avloppsreningsverket i Klippan är den största anläggningen och har tre behandlingssteg inklusive kväverening. Övriga anläggningar har olika behandlingsmetoder beroende på storlek och varierande förhållande.

I en anläggning för avloppsinfiltration renas avloppsvattnet efter att det gått igenom en slamavskiljare (trekammabrunn vanligast) genom att det rinner genom jordlager och sipprar via marken till grundvattnet.

Det finns 3 stycken infiltrationer i Klippans Kommun. Nybygget-Övad infiltration, Färingtofta infiltration och Källna infiltration.

Var rädd om vattnet
Vi lånar bara vattnet och det är viktigt att vi är rädda om det.
Idag finns många skadliga ämnen som hamnar i våra avlopp och sedan går vidare till våra vattendrag. På avloppsreningsverket kan vi rena avloppsvattnet från en del ämnen men inte alla. Miljögifterna måste stoppas redan vid källan, som till stor del består av alla hushåll.

De flesta av kommunens invånare är redan idag medvetna ”sopsorterare”. Alla är inte medvetna om att sortering bör gälla även avlopp.

Tänk på det här så hjälper du oss:

  • Fimpar och snus innehåller kadmium som är ett mycket giftigt ämne som vi försöker minska i avloppsvatten. Även en del konstnärsfärger innehåller kadmium. Penslar och färgrester får inte sköljas av så att det hamnar i avloppet.
  • Tops, bindor, blöjor, hushållspapper, tork-, tvätt- och våtservetter, kondomer och trasor med mera kan fastna dels i det egna avloppet men även i ledningar och pumpar till och i reningsverket, och ska kastas i soporna.
  • Fett och stekflott torkas av och kastas i soporna. Det kan annars sätta sig i ledningar och orsaka stopp.
  • Överblivna eller gamla läkemedel lämnas på apotek. Även receptfria läkemedel skadar naturen.
  • Lösningsmedel, färgrester och oljerester lämnas på återvinningsgård. Även vattenbaserad färg är skadlig för vår natur. Då det kommer in till reningsverket kan de förstöra den biologiska reningen.
  • Sand, jord och grus sliter på ledningar och ska inte spolas ut i avloppet.

Vi är REVAQ certifierade!
Vi på Klippans reningsverk jobbar aktivt för ett giftfritt avlopp och en på så vis renare slam och miljö. Vi är REVAQ certifierade vilket betyder att vi har hårda krav på vårt slam så vi kan sprida det på åkrar.

Varför vill man sprida slam på åkrar?
Anledningen till att man vill sprida slam från avloppsrening på åkrar är att slammet innehåller mycket fosfor. Fosfor, som främst används som mineralgödsel, är en förutsättning för liv. Utan fosfor växer inget. Brist på fosfor kan därför resultera i brist på mat.

I själva verket är vi i dag importberoende av mineralgödsel till 100 procent.75 procent av jordens tillgångar på fosfor finns i Marocko, delvis i det ockuperade Västsahara. Totalt kontrollerar sju länder i världen 85 procent av all fosfor som går att bryta. I Europa är det bara Finland som har brytbar fosfor.

Man kan bara sprida en viss mängd fosforrikt slam per kvadratmeter åker, och det är mängden kadmium och andra tungmetaler som styr hur mycket slam man kan sprida. Mindre tungmetaller och renare slam= mer fosfor.

Uppströmsarbete
Bästa sättet att få bort oönskade ämnen från slammet är med hjälp från allmänheten. På reningsverket kan man inte rena bort tungmetaller eller kemikalier utan de hamnar i slammet eller i vattnet som går ut i Bäljaneån. Så spolas bara kiss, bajs och toapapper ner i toaletterna och bara miljömärkta produkter som behövs för städning och hygien så hade slammet blivit mycket renare.

Läs gärna mer om detta på Svenskt vattens hemsida.länk till annan webbplats