Ljungs avloppsreningsverk

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ljungs avloppsreningsverk är dimensionerat för 1 000 personer men det är bara cirka 100 personer anslutna. Det är ett inomhusreningsverk, så alla bassänger ligger inne i en byggnad.

Reningssteg - Följ vattnets väg genom reningsverket

Rensgaller
Det smutsiga vattnet kommer från hushållen i Ljung och leds in genom ett maskinrensat galler.

Luftningsbassäng och flockningsbassänger
I dagsläget tillsätter man inga kemikalier i Ljungs reningsverk men möjligheten finns om det skulle behövas, därför går vattnet istället genom luftning och flockningsbassänger.

Tremediafilter
Tremediafilter är ett sandfilter där man låter vattnet rinna igenom sanden, och då silas smutsen i vattnet bort och stannar i sanden.

Öppna infiltrationer
Efter tremediafiltret pumpas vattnet ut till det sista reningssteget. I öppna infiltrationer vattnet får sjunka ner igenom sandbäddar som renar vattnet en sista gång innan det pumpas vidare till recipienten.

Utgående vatten
Utgående vatten fångas upp under sandbäddarna och leds igenom huset på bilden (till vänster) och där tas det prov för analys på vattnet. Sen pumpas det vidare igenom en pumpstation och vidare till Rönne å.