Spola rätt i din toalett

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Sverige har vi alla tillgång till toaletter som i de flesta fall använder rent vatten för att spola ner det vi lämnat efter oss efter ett toalettbesök.

När vi tryckt på spolknappen hamnar avloppsvattnet så småningom hos reningsverket där det genomgår flera reningsprocesser innan det slutligen spolas ut i naturen.

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen och i kommunens avloppsledningsnät. Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.

Hjälp till att minska mängden skräp i avloppet. Det är enkelt. Gör så här:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Skaffa en papperskorg och ställ i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Enligt Svenskt Vatten* spolas det ner varje år ner 7 000 ton skräp i våra avlopp utöver kiss, bajs och toalettpapper.

På reningsverken genomför man ett miljöarbete genom att rena avloppsvattnet. Du kan hjälpa till i detta miljöarbete genom att i fortsättningen bara spola ner kiss, bajs och toalettpapperl

* Svenskt Vatten är branschorganisationen som företräder Sveriges kommunala vattentjänstföretag

Mattias Jäger från Klippans reningsverk visar vattnets väg från toaletten till reningsverket och vidare ut i naturen.

Syntolkad version