Kommunalt vatten

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Felanmälan gator, vatten och avloppsledningar:
Journummer 0435-103 10

Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi hämtar vårt fina kommunala dricksvatten från ett naturligt vattenmagasin under Söderåsen.  En väl fungerande vattenförsörjning är en självklarhet för de flesta funktioner i vårt samhälle. Vi förutsätter att det ska komma vatten av god kvalité och med rätt tryck när vi öppnar kranen. När vi använt vattnet för exempelvis disk, bad eller i våra toaletter, förväntar vi oss att det ska tas omhand på ett betryggande sätt. Läs mer om vattenrening och våra reningsverk här.

Vatten - vårt viktigaste livsmedel
Utan vatten hade det inte funnits något liv på jorden. Vatten är alltså det viktigaste livsmedlet vi har. Det är dessutom ett mycket billigt livsmedel. Vi betalar endast cirka 2 öre för en liter vatten. Det vatten som kommunen producerar måste hålla en mycket hög kvalitet, då konsumenterna utan fara för hälsa ska kunna använda vattnet som livsmedel.

Råvatten
För att få en hög kvalitet på dricksvattnet till rimligt pris krävs att råvattentäkten också håller hög kvalitet. I Klippans kommun används endast grundvatten som råvatten. Man tar alltså naturligt filtrerat grundvatten från djupa borror. Det finns olika vattenverk i kommunen; Klippan får sitt vatten från täkten i Klintarp, sedan finns det vattenverk i Östra Ljungby, Ljungbyhed, Ljung och i Färingtofta.

Råvatten hämtas upp ur borror av varierande djup vid de olika vattenverken. Det finns vanligtvis minst två olika borror vid varje vattenverk, vilket innebär att man oftast har en reserv om vattnet i den ena skulle bli förorenat.

Så renas råvattnet
Råvatten renas i vissa anläggningar genom att först behandla det kemiskt för att ta bort framförallt metaller som järn och mangan. Ibland räcker det med enbart luftning. Även filtrering förekommer i vissa anläggningar.

Innan det rena vattnet pumpas ut till konsumenterna återstår att justera pH. Vattnets pH får varken vara för högt eller för lågt, utan måste vara cirka 8. Annars påverkas ledningsnätet negativt.